POLIGO

Od koncepcji do sukcesji
Doradzamy przedsiębiorcom na każdym etapie​ rozwoju

OBSZARY DORADZTWA

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNO​ŚCI

 • doradztwo przy wyborze formy prawnej
 • pomoc przy zawiązaniu spółki i założeniu działalności
 • sprzedaż spółki „z półki” gotowej do działania
 • doradztwo regulacyjne
 • udostępnienie biura i wsparcie organizacyjne dla start-up’ów

DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

 • doradztwo przy zawieraniu umów i udział w negocjacjach
 • tworzenie wzorów, ogólnych warunków umów, regulaminów i innych dokumentów wykorzystywanych w działalności operacyjnej
 • wydawanie opinii w zakresie stosowania prawa
 • projekty deweloperskie
 • rozwiązywanie sporów
 • windykacja

INWESTYCJE I ROZWÓJ

 • inwestycje 
 • nabywanie nieruchomości
 • finansowanie – emisje akcji, emisje obligacji, pożyczki, umowy inwestycyjne, zabezpieczenia 
 • fuzje i przejęcia

SPRAWY KORPORACYJNE

 • obsługa korporacyjna 
 • compliance, systemy wewnętrzne 
 • obowiązki informacyjne spółek publicznych 
 • corporate governance

RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ

 • zmiana modeli biznesowych
 • przygotowanie do prawnej restrukturyzacji
 • współpraca z syndykami i doradcami restrukturyzacyjnymi

WYJŚCIE Z BIZNESU

 • sukcesja
 • sprzedaż
 • likwidacja

REKRUTACJA

KONCEPCJA

POLIGO to platforma usług dla przedsiębiorców, która pozwala na połączenie satysfakcjonującej pracy z możliwością wymiany doświadczeń i rozwoju swoich najlepszych kompetencji.

Tworzymy grupę, doradzającą nie tylko prawnie. Naszą misją jest wsparcie dla firm na każdym etapie działalności, niezależnie od ich formy i branży oraz w różnych obszarach ich działalności. Posiadając wieloletnie doświadczenie w obsłudze biznesu, sami będąc przedsiębiorcami, w pełni rozumiemy cele i wartości naszych klientów, a także trudności i bariery, które napotykają.

I tę wiedzę wykorzystujemy przy rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się w ich działalności. 

OFERUJEMY

Oferujemy:

 • możliwość udziału w projektach oraz zadaniach, obejmujących wykorzystywanie wiedzy i kompetencji z różnych obszarów doradztwa dla przedsiębiorców, w szczególności, ale niewyłącznie, różnych dziedzin prawa
 • wymianę doświadczeń z prawnikami oraz ze specjalistami z innych branż, a przede wszystkim
 • szansę na zespołową pracę w bezpośrednim kontakcie z klientami

Proponujemy elastyczność zarówno w kwestii czasu pracy, jak i formy zatrudnienia.  

Oprócz stałego wynagrodzenia, oferujemy również premię za zaangażowanie i efektywność w realizacji projektów.      

Do współpracy zapraszamy osoby, które chciałyby być częścią zespołu POLIGO, ponieważ podzielają naszą wizję oraz wartości i są gotowe na pracę przede wszystkim w systemie projektowym, w którym:   

 • wspólnie definiujemy i dzielimy zadania
 • wyznaczamy cele do osiągnięcia oraz optymalne metody ich uzyskania
 • premiujemy pozytywne wyniki pracy 

OCZEKUJEMY

Szczególnie preferowane są osoby:

 • potrafiące opracować i konsekwentnie realizować harmonogram projektu
 • kreatywne w podejściu do realizacji zadań,
 • samodzielne i dobrze zorganizowane
 • ceniące sobie swobodę przy wyborze sposobu działania (z zapewnieniem wsparcia merytorycznego i niezbędnego nadzoru z naszej strony)
 • potrafiące oceniać ryzyko oraz skutki działań podejmowanych przez klientów
 • posiadające doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców, przy czym niezbędna jest praktyczna umiejętność stosowania prawa spółek i prawa cywilnego

Znajomość prawa rynków kapitałowych będzie dodatkowym atutem.